ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

английски език

преподавател Вита Плагайте

групово обучение събота – групи за възрастни, деца и ученици

подготовка за кандидатстване

немски език

френски език

испански език

италиански език

руски език