ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

български език

преподавател Нели Минкова

групово обучение – всяка събота по два учебни часа

математика

преподавател Росица Ташева

групово обучение – всяка събота по два учебни часа

избираем предмет - обучението се провежда при записани най-малко 5 курсиста за предмет