ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ след 7-ми клас

български език

преподавател Нели Минкова

групово обучение – всяка събота по два учебни часа

математика

преподавател Росица Ташева

групово обучение – всяка събота но два учебни часа