Читалище "Христо Ботев-1905" - Пловдив през трудния възстановителен период, след последствията от COVID-19 работи активно за възстановяване на културно-просветната си дейност и спечели проект "Игра на службогонци" по пиесата на Иван вазов "Службогонци" по "Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество" на Национален фонд "Култура".

Проектът се реализира в партньорство със СУ "Софроний Врачански" - Пловдив