НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ - 1905

4004, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” â„– 1    тел. 032/692 858

 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

 

                  НЧ “ХРИСТО БОТЕВ-1905” - Пловдив има удоволствието да ви покани да участвате в Шестнадесетото издание Ð½Ð° Националния фестивал на школите по изкуства, което тази година ще се проведе през месец октомври 2020 г. /поради COVID-19/

     Целта  Ð½Ð° фестивала е да разшири възможностите за творчество, за сценични изяви и културни контакти на талантливите деца  и да подкрепи работата на техните преподаватели.

     Ð’ рамките на фестивала ежегодно се провежда конкурс за млади инструменталисти от ДЕТСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ КЪМ ЧИТАЛИЩАТА, ДОМОВЕТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЧАСТНИ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 

1. ПИАНО

Първа възрастова група –  до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група –  Ð¾Ñ‚ 9 до 11 години

- Предкласическа пиеса или класическа пиеса

- Пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

 

Трета възрастова група – от 12 до 15 години

- Предкласическа пиеса или класическа пиеса

- Пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.


Четвърта възрастова група от 16 до 18 години +

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.


2. ЦИГУЛКА

Първа възрастова група – до 8 години

- Две пиеси по избор

 Ð”вете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група – от 9 до 11 години

- Пиеса по избор

- Класическа пиеса или  част от концерт /концертино/

  Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

 

Трета възрастова група -  Ð¾Ñ‚ 12 до 15 години +

- Пиеса по избор

- Първа или втора и трета част на концерт по избор

Двете пиеси да не надвишава 10 мин.

 

3. КИТАРА

Първа възрастова група – до 10  години

- Етюд по избор

- Пиеса по избор

 Ð”вете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група –  Ð¾Ñ‚ 11 до 15 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишава 10 мин.

 

Трета възрастова група –  Ð¾Ñ‚ 16 до 19 години +

- Две пиеси по избор от различни стилове

 Ð”вете пиеси да не надвишават  10 мин. 

 

4. АКОРДЕОН

Първа възрастова група – до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група –  Ð¾Ñ‚ 9  Ð´Ð¾ 11 години

-  Ð”ве пиеси по избор от различни стилове

 Ð”вете пиеси да не надвишават 10 мин.

 

Трета възрастова група -  Ð¾Ñ‚ 12 до 14 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.


Четвърта възрастова група –  Ð¾Ñ‚ 16 до 19 години +

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишават 10 мин.


5.  Ð”УХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Първа възрастова група - до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 4 мин.

 

Втора възрастова група - от 9 до 11 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишават 5 мин.

 

Трета възрастова група - от 12 до 15 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишават 8 мин.

 

Четвърта възрастова група - от 16 до 18 години +

- Пиеса по избор

- Класическа пиеса или концерт /І-ва, ІІ-ра или ІІІ-та част/

Двете изпълнения да не надвишават 12 мин.

6. КАМЕРНИ ФОРМАЦИИ

- Свободна програма до 5 мин. без възрастови групи.

 

В конкурса могат да вземат участие и ученици над посочените възрастови групи както следва:

- пиано – над 15 години

- цигулка – над 15 години

- китара – над 18 години

като се придържат към регламента за третата възрастова група по инструменти.

 

НАГРАДИ:

     Във всяка възрастова група и категория кандидатите ще бъдат отличени с І, ІІ и ІІІ награда, грамоти, предметни награди, а част от наградените участници ще вземат  участие в заключителния концерт. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. В конкурсната програма могат да вземат участие деца, ученици и младежи от школи по изкуствата към читалища, домове за работа с деца, домове на културата или частни инструментални школи.

2. За участие в конкурса се допускат само изпълнители, изпратили документи за записване по образец до 05.10.2020 Ð³. с платена такса - 25 Ð»Ð². за участник. Кандидат, който участва в камерна  формация и има индивидуално участие, заплаща 27 лв. такса, която включва 15 лв. за индивидуалното участие и 12 лв. за участието му в камерната формация. Изпълнители, които се явяват само в камерна формация, заплащат 25 Ð»Ð². за всеки участник.

3. При неявяване на кандидат или член на камерния състав, таксата за участие не се възстановява.

4. Всички участници, след изпращане на таксата, получават писмено потвърждение с приблизителните дни и часове на явяване. Желателно е участниците да се явят най-малко един час преди часа, обявен за излизането им на сцена.

5. Пътните разходи и разходите около престоя по време на фестивала са за сметка на самите участници.

 6. Организаторите на фестивала се ангажират да предложат хотел на приемливи цени. /Ориентировъчна цена за хотел - 30 лв. на човек за нощувка + 5 лв. за желаещите закуска/

7.  Ð–елаещите да ползват хотел трябва да попълнят и изпратят допълнителна заявка по образец с броя на нощуващите, като посочат колко от тях са преподаватели и колко ученици. /Моля, до 5.10.2020 г. да се изпратят и заявките за хотел. След тази дата организаторите не поемат ангажимента да предложат хотел./

 

Заявките за участие се изпращат на адрес:

4004 гр. Пловдив

Ул. “Даме Груев” â„– 1

До секретаря на читалище “Христо Ботев-1905” – Мирослава Кирова Георгиева

Тел. 032/692 858 и 032/692 705

GSM 0879 597 352

e-mail miroslavakirova@abv.bg , botevplv@abv.bg

                      

           Документи за записване:

  1. Заявка за участие по приложен образец
  2. Декларация по приложен образец
  3. Ксерокопие на квитанция за изпратен пощенски запис
  4. Заявка за нощувки по приложен образец