НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ - 1905

4004, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 1    тел. 032/692 858

 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

 

                  НЧ “ХРИСТО БОТЕВ-1905” - Пловдив има удоволствието да ви покани да участвате в Шестнадесетото издание на Националния фестивал на школите по изкуства, което тази година ще се проведе през месец октомври 2020 г. /поради COVID-19/

     Целта  на фестивала е да разшири възможностите за творчество, за сценични изяви и културни контакти на талантливите деца  и да подкрепи работата на техните преподаватели.

     В рамките на фестивала ежегодно се провежда конкурс за млади инструменталисти от ДЕТСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ КЪМ ЧИТАЛИЩАТА, ДОМОВЕТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЧАСТНИ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 

1. ПИАНО

Първа възрастова група –  до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група –  от 9 до 11 години

- Предкласическа пиеса или класическа пиеса

- Пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

 

Трета възрастова група – от 12 до 15 години

- Предкласическа пиеса или класическа пиеса

- Пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.


Четвърта възрастова група от 16 до 18 години +

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.


2. ЦИГУЛКА

Първа възрастова група – до 8 години

- Две пиеси по избор

 Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група – от 9 до 11 години

- Пиеса по избор

- Класическа пиеса или  част от концерт /концертино/

  Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

 

Трета възрастова група -  от 12 до 15 години +

- Пиеса по избор

- Първа или втора и трета част на концерт по избор

Двете пиеси да не надвишава 10 мин.

 

3. КИТАРА

Първа възрастова група – до 10  години

- Етюд по избор

- Пиеса по избор

 Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група –  от 11 до 15 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишава 10 мин.

 

Трета възрастова група –  от 16 до 19 години +

- Две пиеси по избор от различни стилове

 Двете пиеси да не надвишават  10 мин. 

 

4. АКОРДЕОН

Първа възрастова група – до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

 

Втора възрастова група –  от 9  до 11 години

-  Две пиеси по избор от различни стилове

 Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

 

Трета възрастова група -  от 12 до 14 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.


Четвърта възрастова група –  от 16 до 19 години +

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишават 10 мин.


5.  ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Първа възрастова група - до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 4 мин.

 

Втора възрастова група - от 9 до 11 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишават 5 мин.

 

Трета възрастова група - от 12 до 15 години

- Две пиеси по избор от различни стилове

Двете изпълнения да не надвишават 8 мин.

 

Четвърта възрастова група - от 16 до 18 години +

- Пиеса по избор

- Класическа пиеса или концерт /І-ва, ІІ-ра или ІІІ-та част/

Двете изпълнения да не надвишават 12 мин.

6. КАМЕРНИ ФОРМАЦИИ

- Свободна програма до 5 мин. без възрастови групи.

 

В конкурса могат да вземат участие и ученици над посочените възрастови групи както следва:

- пиано – над 15 години

- цигулка – над 15 години

- китара – над 18 години

като се придържат към регламента за третата възрастова група по инструменти.

 

НАГРАДИ:

     Във всяка възрастова група и категория кандидатите ще бъдат отличени с І, ІІ и ІІІ награда, грамоти, предметни награди, а част от наградените участници ще вземат  участие в заключителния концерт. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. В конкурсната програма могат да вземат участие деца, ученици и младежи от школи по изкуствата към читалища, домове за работа с деца, домове на културата или частни инструментални школи.

2. За участие в конкурса се допускат само изпълнители, изпратили документи за записване по образец до 05.10.2020 г. с платена такса - 25 лв. за участник. Кандидат, който участва в камерна  формация и има индивидуално участие, заплаща 27 лв. такса, която включва 15 лв. за индивидуалното участие и 12 лв. за участието му в камерната формация. Изпълнители, които се явяват само в камерна формация, заплащат 25 лв. за всеки участник.

3. При неявяване на кандидат или член на камерния състав, таксата за участие не се възстановява.

4. Всички участници, след изпращане на таксата, получават писмено потвърждение с приблизителните дни и часове на явяване. Желателно е участниците да се явят най-малко един час преди часа, обявен за излизането им на сцена.

5. Пътните разходи и разходите около престоя по време на фестивала са за сметка на самите участници.

 6. Организаторите на фестивала се ангажират да предложат хотел на приемливи цени. /Ориентировъчна цена за хотел - 30 лв. на човек за нощувка + 5 лв. за желаещите закуска/

7.  Желаещите да ползват хотел трябва да попълнят и изпратят допълнителна заявка по образец с броя на нощуващите, като посочат колко от тях са преподаватели и колко ученици. /Моля, до 5.10.2020 г. да се изпратят и заявките за хотел. След тази дата организаторите не поемат ангажимента да предложат хотел./

 

Заявките за участие се изпращат на адрес:

4004 гр. Пловдив

Ул. “Даме Груев” № 1

До секретаря на читалище “Христо Ботев-1905” – Мирослава Кирова Георгиева

Тел. 032/692 858 и 032/692 705

GSM 0879 597 352

e-mail miroslavakirova@abv.bg , botevplv@abv.bg

                      

           Документи за записване:

  1. Заявка за участие по приложен образец
  2. Декларация по приложен образец
  3. Ксерокопие на квитанция за изпратен пощенски запис
  4. Заявка за нощувки по приложен образец