СТАТУТ

на Зимен фестивал на изкуствата “Сцена, палитра, слово”

 

      Зимният фестивал на изкуствата “Сцена, палитра, слово” е създаден през 2005 г. в гр. Пловдив, по инициатива на Директора на Малък театър Пловдив и се провежда ежегодно в последната седмица на месец февруари.

 І. Цели

-         да събере в рамките на една седмица изявени писатели, поети, музиканти, художници, балетисти, актьори, режисьори и техните постановки, дейци на културата с цел популяризиране  на творчеството им, както и популяризиране  на сцената на читалище “Христо Ботев” Пловдив.

-         да даде възможност за изява на творците и дейците на културата.

-         да популяризира професионалното изкуство и повиши естетическите критерии на зрителите /особено учащите от Район “Южен”/, както и да разпространява високохудожествени културни ценности.

­­ІІ. Регламент

 1. Във фестивала участват професионални театрални и балетни трупи, писатели, поети, художници, музиканти.
 2. Постановките представени във фестивала трябва да не са гостували на Пловдивска сцена.
 3. Фестивалът има конкурсен характер по отношение на театралните постановки. Всички останали изяви са с представителен характер.
 4. Селекционирането на проявите се прави от директорът на Малък театър Пловдив, като за театралните постановки той провежда консултации с изявени драматурзи и режисьори
 5. 5.       Театрите са длъжни да изиграят поне по едно представление в конкурсната програма и най-малко по две представления извън конкурсната програма на фестивала. При нощувка на трупата  най-малко две представления на първия ден и две представления на следващия ден, а при предварителна договорка могат да изнесат представление и в региона.
 6. Организаторите са длъжни да осигурят сцена и две гримьорни за театралните постановки, зала за уреждане на изложби, разпоредители и при необходимост едно помощно техническо лице.
 7. Гостуващите трупи са длъжни да разполагат със собствена  озвучителна техника и отчасти осветителна такава.
 8. Всички разходи по пътни, дневни, нощувки се поемат от организаторите на фестивала.
 9. Организаторите поемат и разноските по дневни, пътни, нощувки и хонорари на членовете на журито на фестивала.
 10. Реализираните приходи на фестивала са за покриване на режиините разходи; отопление, пътни, дневни, хонорари жури, рекламни материали, хонорари помощен персонал, процент организатори, а остатъка от приходите се отделят в награден фонд които се разпределя от журито като награди.
 11. В рамките на фестивала могат да се организират съпътстващи програми.
 12. Организаторите си запазват правото да заснемат на DVD част от постановките или проявите, както и снимков материал без да плащат за това авторски права на трупите. Заснетите материали остават като история на фестивала и служат за документация и реклама.
 13. Наградите се определят от журито, което си  запазва правото да не присъжда всички обявени  награди и при необходимост да ги видоизменя. Наградите се присъждат в две категории:

-         І-ва категория - представления за деца

-         ІІ-ра категория – представления за възрастни.

Награди:

-     за епизодична роля

-         за женска роля

-         за мъжка роля

-         за режисура

-         за костюми

-         за сценография

-         за оригинална музика

ІІІ. Организацонна структура

 1. Зимният фестивал на изкуствата “Сцена, палитра, слово” се организира от Малък театър Пловдив в тясно сътрудничество с Народно читалище “Христо Ботев”.
 2. Организацията и провеждането на фестивала се ръководи от Директорът на Малък театър Пловдив, който определя състава и назначава членовете на селекционната комисия и членовете на журито.
 3. Всички въпроси, свързани с фестивала и нерегламентирани в настоящия статут се договарят допълнително между участниците и организаторите.
 4. Средствата за фестивала се осигуряват от приходите от продадени билети, спонсорства, дарения и се изразходват  само за фестивала.

 

 

 

 

 

 

                                                          Красимир Воскресенски

                                                         Директор на Малък театър Пловдив

                                                       Председател на Настоятелството на НЧ “Хр. Ботев