ПИАНО

преподаватели: Светлана Кълева, Росица Грозданова

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

КИТАРА

преподавател Господин Марков

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

ЦИГУЛКА/ВИОЛА

преподавател Венера Анастасова

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

ФЛЕЙТА и БЛОКФЛЕЙТА

Преподаветл Антоанета Ковачева

индивидуално обучение - два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

ТРОМПЕТ

преподавател Лилия Топорчева

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

АКОРДЕОН

преподавател Красен Господинов

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

НАРОДНО ПЕЕНЕ

преподавател Ралица Горанова

индивидуално обучение - два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

СОЛФЕЖ

преподаватели: Цветанка Василкова,  Росица Грозданова

групово обучение един учебен час седмично 45 мин