ПИАНО

преподаватели Евгения Вълканова, Росица Грозданова

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

КИТАРА

преподавател Господин Марков

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

ЦИГУЛКА

преподавател Мария Нанева

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

ФЛЕЙТА и БЛОКФЛЕЙТА

Преподаветл Весела Вичева

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

АКОРДЕОН

преподавател Красен Господинов

индивидуално обучение -  два пъти седмично по един учебен час 45 мин.

СОЛФЕЖ

преподавател Росица Грозданова

групово обучение един учебен час седмично 45 мин