ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И РИСУВАНЕ

Преподаватели Венета Маринова,  Ана Иванова

Групово обучение

І-ва група събота 9.00 ч. – 10.30 ч.

ІІ-ра група събота 10.30 ч. – 12.00 ч.

ІІІ-та група събота 11.30 ч. – 13.00 ч.

ІV-та група събота 13.00 ч. – 14.30 ч.