ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И РИСУВАНЕ

Преподаватели Венета Маринова,  Ана Иванова

Групово обучение

І-ва група събота 9.00 ч. – 11.00 ч.

ІІ-ра група събота 11,30 ч. – 13,30 ч.