КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

преподавател Румяна Колева

групово обучение

І-ва група – понеделник, вторник и сряда по един учебен час 40 мин.

ІІ-ра група – понеделник, вторник и сряда по един учебен час 45 мин.

ІІІ-та група – понеделник, вторник и сряда по един учебен час 45 мин.

МОДЕРЕН БАЛЕТ

преподавател Цветелина Мандолска

групово обучение

репетиции: четвъртък и петък – един астрономически час