КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

преподавател Елена Здравкова-Москова

групово обучение

І-ва група – понеделник, сряда и петък по един учебен час 40 мин.

ІІ-ра група – понеделник, сряда и петък по един учебен час 45 мин.

МОДЕРЕН БАЛЕТ

преподавател Ангелина Цанина

групово обучение

репетиции: понеделник и сряда – един астрономически час